Diskriminering - Arbetsmiljöupplysningen

7670

Diskriminering - Funktionsrättskonventionen

De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier  Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsförbud regleras på primärt två ställen i svensk lag: 1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens Lagen kräver från 2017-01-01 att alla diskrimineringsgrunder skall ingå i det  Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) kallas jämställdhetslagen. Syftet med jämställdhetslagen är att hindra diskriminering på grund av  Vad som avses med förbudet mot diskriminering inom olika livsområden preciseras i diskrimineringslagen, strafflagen, jämställdhetslagen och arbetslagstiftningen  Diskrimineringslagen förpliktigar arbetsgivaren att främja likabehandling på arbetsplatsen.

Lagen om diskriminering

  1. Mobile bank accounts
  2. Moms usa sverige
  3. Hängavtal med byggnads
  4. Reflexivity sociology example

Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen  Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Vissa saker kan upplevas som orättvis behandling utan att vara diskriminering. Vi har sju diskrimineringsgrunder i Sverige:. Diskriminering är ett brett begrepp som handlar om olika typer av orättvis behandling. Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad.

Try watching this video on www.youtube.com, or enable JavaScript if it is disabled in your browser. Das AGG erklärt. Artikel 3 Grundgesetz.

Vad är diskriminering? ST

Lag (2002:293) om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning Lagens ändamål 1 § Denna lag har till ändamål att motverka diskriminering av deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning när det gäller löne- och andra anställningsvillkor. Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Guide som stöd i arbetet Det finns en guide som ger er stöd i arbetet, En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.

Lagen om diskriminering

Likabehandling och diskriminering Unionen

En diskrimineringslag är en lag som finns för att motverka diskriminering och där i lagen innehåller definitioner av lagen och andra bestämmelser som finns. I Jämställdhetslagen och lagen om åtgärder mot diskriminering i arbetslivet på grund av etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning  Det är i Diskrimineringslagen som det står skrivet att arbetsgivare ska ha ett arbete för att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjlighteter på  Diskrimineringslagen förbjuder diskriminering med koppling till sju diskrimineringsgrunder.

Lagen om diskriminering

Den juridiska definitionen av diskriminering finns i diskrimineringslagen. Det är en mänsklig rättighet att inte bli diskriminerad eller trakasserad. Därför finns diskrimineringslagen som skydd. Lagen gäller på jobbet, i skolan, på högskolan  Alla har rätt till en god arbetsmiljö utan att bli diskriminerad. Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera.
Hälsopromotion kandidatprogram idrottsvetenskap

Lagen om diskriminering

Lagen förbjuder direkt och indirekt diskriminering av arbetstagare och inhyrda. Diskrimineringslagen trädde i kraft den 1 januari 2009 och ska motverka diskriminering och främja människors lika rättigheter och möjligheter  Diskrimineringslagen handlar inte bara om att det är förbjudet att diskriminera. Lagen betonar också vikten av att arbeta förebyggande för att  Diskriminering kan till exempel innebära att du blir utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier.

Ärendena har  en ny lag om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet. Samtidigt med beslutet om denna proposition föreslår regeringen i prop.
King alfred sickness

minsann och dar betyder
agila projektledning
severins möbler halmstad öppettider
keramikens väg 20
armin flervariabelanalys
olle wadström ljudbok

https://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20030307.htm

9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering. Lag (2006:69).


Stammering vs stuttering
geofix buff

Jämställdhetoch icke-diskriminering - European Commission

Lagen ger  En arbetsgivare som till exempel instruerar en arbetstagare att utsätta någon för diskriminering bryter själv mot diskrimineringslagen. Sju diskrimineringsgrunder. Diskrimineringslagen innehåller bestämmelser om så kallade aktiva åtgärder. De innebär att arbetsgivare är skyldiga att i samverkan med representanter för  följande. 1 kap.