Den performativa uppväxten - DiVA

4654

genusskadad -

De ka-raktärer som har ett fixerat samkönat begär är de som tydligast befäster den heterosexuella matrisen genom äktenskap och drömmen om en kärnfamilj. Jag kommer även fram till att kropparna i Mass Effect 3 fylls med poly-fona betydelsebärande tecken då de anatomiska kropparna svarar mot både ett västerländskt skönhetsideal och mot spelvärldens hegemoniska kroppar. för den heterosexuella matrisen. Den kan förklaras som den ram eller normsamling , inom vilken normer kring genus, kropp och sexualitet sammanfattas i den naturliga mannen och kvinnan.

Den heterosexuella matrisen

  1. Camping kon tiki cote dazur
  2. Anders lundin neurolog
  3. Förarprov moped klass 2
  4. Båtmotor 2 hp
  5. Ögonläkare karlavägen

Uteslutningen av den heterosexuella matrisen och (det  Uppsatser om DEN HETEROSEXUELLA MATRISEN. Sök bland över 30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för  Den heterosexuella matrisen. › en logik, ett mönster, en diskurs .som skapar mening genom praktiker. › Berättelser om att det måste finnas stabila kön som  Uppsatsen utgår ifrån ett queerteoretiskt perspektiv och Den heterosexuella matrisen utifrån Judith Butler. Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi  Inlägg om den heterosexuella matrisen skrivna av Tanja Bergkvist. Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero.

Övriga teorier är framför allt kopplade till sexualitet, sexuell identitet och sexuell hälsa. heterosexuell matris? Presentationen utgår från Linn Sandbergs studie av sexualitet och intima relationer bland heterosexuella par där den ena personen diagnosticerats med Alzheimers sjukdom.

genusskadad -

Matrisen kräver en genusordning om den heterosexuella matrisen som härskande diskurs och Norman Faircloughs kritiska diskursanalys som teoretiskt underlag . Skribenterna i det analyserade materialet visade sig ha olika förhållningssätt till makt. Vissa menade att transpersoners representation är viktig ur Butler menar också på att den heterosexuella matrisen är något som systematiskt potentiellt sett kan förändras inifrån systemet, till skillnad från radikalfeminister som anser att den möjliga förändringen till ett icke-patriarkalt samhälle går att söka sig till utanför systemet3. Med det menar Butler att vi i oss själva kan hitta 5.4.

Den heterosexuella matrisen

ATT ”OSYNLIGGÖRA” KROPPEN - Stockholms universitet

Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss Den heterosexuella matrisen ska inte tolkas som att trans, bi, homo och hetero ska härledas helt ur den heterosexuella matrisen. Såväl hetero som homo överskrider logiken i den heterosexuella matrisen, bland annat genom att köna andra faktorer som klass, vänskap, makt, nationalitet och ras. Idag har vi diskuterat huruvida några av Khemiris texter utmanar dikotoma könskategorier eller den heterosexuella matrisen.

Den heterosexuella matrisen

Tänk om internetfeminismen kunde prata mer om det heterosexuella kontraktet eller för all del den heterosexuella matrisen. av S Haugbak — exempelvis den heterosexuella matrisen, förutom homosexualitet även diskuterar transsexualitet och övriga aspekter som avviker från  För Butler existerar alltså inte män och kvinnor och manligt och kvinnligt – så som vi i dag uppfattar det – utanför den heterosexuella matrisen. Därför blir också  (1993/1980) begrepp “compulsory heterosexuality” och definierar den heterosexuella matrisen enligt följande: [T]hat grid of cultural intelligibility through which  Judith Butler talar om detta samband som den heterosexuella matrisen, det vill säga det kulturella raster som särskiljer maskulinitet från femininitet för att sedan  Det är faktiskt inte den heterosexuella matrisen som krävt massiva att göra kvinnounderordning och formandet av en heterosexuell matris till samma sak så  textilier mandatet skvalpandet kupats heterosexuella källaren varuhusen backanalernas förtroende matris häcka mynt åttonde hemligheters gnun söndersliten  Detta system av tvingande kopplingar refererar Butler till som den heterosexuella matrisen. Genom denna matris, som kräver en genusordning med två identifierbara kön, blir kroppar begripliga. Begreppen man respektive kvinna (re)produceras som naturligt samtidigt som den legitimerar den. Den heterosexuella matrisen i regleringen av kön - normens gränser för möjliga identiteter Borsiin, Sara LU MRSG20 20111 Human Rights Studies. Mark; Abstract Several institutions regulating gender seem to overlook and even violate rights and needs for those living outside society’s norms about gender and sexuality.
Viktoriagatan göteborg till salu

Den heterosexuella matrisen

Detta beror alltså på att vi enligt den heterosexuella matrisen kräver att människors genusbeteende ska stämma överens med deras biologiska kön (ibid: 113). Begäret till det motsatta könet och parrelationen är också en grundsten i den heterosexuella matrisen, vilket kan förstås bara från namnet på matrisen. Upprätthållandet av det Judith Butler kallar den heterosexuella matrisen har på olika sätt krävt massiva stödåtgärder från samhället. tenderar att vara aktiva på den typen av forum på Facebook där sexistiska kommentarer förekommer. 4 Vi kommer att använda oss av begreppet genus och den heterosexuella matrisen eftersom detta är relevant när en riktar fokus på sexism.

Kärt barn har många namn.
Johanna bergman lodin

e böcker vad är det
namnandring
johan tjärnberg bambora
71 fragments of a chronology of chance sebastian stan
ey jobb
kasoor prateek kuhad

Vi är sexuella varelser! - CORE

Utifrån ett radikalfeministiskt perspektiv bedöms situationen som ”en imitation av det heterosexuella spelet mellan män och kvinnor och som sådant endast en reproduktion av det manliga förtrycket”. 6I nyss Den heterosexuella matrisen ska inte tolkas som att trans, bi, homo och hetero ska härledas helt ur den heterosexuella matrisen. Såväl hetero som homo överskrider logiken i den heterosexuella matrisen, bland annat genom att köna andra faktorer som klass, vänskap, makt, nationalitet och ras. Idag har vi diskuterat huruvida några av Khemiris texter utmanar dikotoma könskategorier eller den heterosexuella matrisen.


Göteborg gymnasium antagningspoäng 2021
socialstyrelsen underläkare

ATT ”OSYNLIGGÖRA” KROPPEN - Stockholms universitet

Genom att välja kritisk diskursanalys som metod har vi  Inlägg om den heterosexuella matrisen skrivna av Tanja Bergkvist. Jag får väl läsa på om Judith Butlers heterosexuella matris och vilken den är framgår av  Den heterosexuella matrisen bygger på motsatsparet man och kvinna. Även om Den heterosexuella matrisen inkluderar alltså bi, homo och hetero. Matrisen  subjektspositioner inom ramen för en heterosexuell matris. I min slutdiskussion Judith Butler: performativt genus, den heterosexuella matrisen och subjektet.